Thông tin cuộc sống(Vietnamese)

掲載日:2021年8月31日

Trang này giới thiệu về các nỗ lực của Phòng Quốc tế tỉnh Kanagawa đối với các cư dân người nước ngoài bằng 10 loại ngôn ngữ và bằng tiếng Nhật đơn giản

SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG"Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và cư trú"

SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG

Danh sách thông tin đa ngôn ngữ

Danh sách thông tin đa ngôn ngữ

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa

Nhằm xây dựng một môi trường sao cho cư dân người nước ngoài của tỉnh cũng như người nước ngoài đến tỉnh Kanagawa có thể sinh sống được một cách an tâm - an toàn, thực hiện việc xây dựng xã hội cộng sinh đa văn hóa, “Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa” đã được thành lập để tiến hành hỗ trợ cung cấp thông tin bằng nhiều thứ tiếng

Từ tháng 6 năm 2019, Tổng đài đa ngôn ngữ, một trong những chức năng của Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa, đã mở rộng thêm chức năng, tăng cường đáp ứng thêm 5 loại ngôn ngữ lên thành 11 loại ngôn ngữ.

Ngôn ngữ đáp ứng “11 ngôn ngữ”
Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Tagalog, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nepal, Tiếng Thái Lan, Tiếng Hàn Quốc – Triều Tiên, Tiếng Indonesia, Tiếng Nhật đơn giản

Thời gian tiếp nhận
9 giờ 00 phút ~ 12 giờ 00 phút / 13 giờ 00 phút ~ 17 giờ 15 phút‘Trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ lễ Tết”

Số điện thoại
045-316-2770

Tư vấn miễn phí nhưng sẽ mất phí điện thoại. Các thông tin sẽ được giữ bí mật.
Vui lòng xem trên trang web của Pháp nhân tài chính công ích Cơ quan giao lưu quốc tế Kanagawa để biết các ngày hỗ trợ cho từng loại ngôn ngữ cụ thể

Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài của tỉnh

Tại tỉnh Kanagawa hiện có 3 địa điểm đang tiến hành tư vấn cho cư dân người nước ngoài của tỉnh là Yokohama, Kawasaki và Atsugi
Với những người có các thắc mắc về công việc, nơi ở, giáo dục, tiền lương hưu v.v... đều có thể yêu cầu tư vấn một cách thoải mái

̣Trang web của quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài

Xin chào Kanagawa

“Xin chào Kanagawa” là tạp chí thông tin đời sống dành cho các cư nhân người nước ngoài do tỉnh Kanagawa cung cấp
Mỗi năm được xuất bản 3 lần bằng 6 thứ tiếng “tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc – Triều Tiên, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt”
Mỗi thứ tiếng đều có viết kèm cùng tiếng Nhật
Báo được phát tại các cơ quan của tỉnh, các thành phố, thị trấn, làng trong tỉnh, chi cục Yokohama của Cục quản lý xuất nhập cảnh Tokyo, Hiệp hội quốc tế của các khu vực trong tỉnh v.v...

Trang web của “Xin chào Kanagawa” 

Dịch vụ hỗ trợ phiên dịch thông thường tại tỉnh Kanagawa

Tại tỉnh Kanagawa, người nước ngoài sẽ được giới thiệu tình nguyên viên làm phiên dịch khi trường hợp cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên chỉ hỗ trợ giới hạn cho các việc mang tính chất cộng đồng “như trao đổi trong trường học, các trao đổi với cơ quan hành chính”)
Ngoài ra, những tình nguyện viên phiên dịch luôn được tuyển dụng thường xuyên

Ngôn ngữ sử dụng
Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc – Triều Tiên, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái Lan, tiếng Việt v.v...

Chi phí
Về nguyên tắc, người yêu cầu phiên dịch sẽ phải trả 3.000 yên “chưa bao gồm thuế” cho 1 lần 3 tiếng

Nơi đăng ký, địa chỉ liên hệ
Nơi đăng ký phiên dịch thông thường: Tầng 13 Trung tâm tiếp dân Kanagawa:
Số điện thoại:045-317-8813

Dịch vụ phái cử phiên dịch viên

Với sự hỗ trợ của Hiệp hội bác sỹ tỉnh Kanagawa, Hiệp hội các bệnh viện của tỉnh Kanagawa, Hội nha khoa tỉnh Kanagawa, Hội dược sỹ tỉnh Kanagawa, tỉnh Kanagawa và các thành phố thị trấn, làng trong tỉnh hiện đang kết hợp với Tổ chức đa ngôn ngữ phi lợi nhuận Kanagawa “MIC Kanagawa“vận hành hệ thống tiếp nhận các yêu cầu phái cử từ 70 cơ sở y tế hợp tác trong tỉnh, các điều phối viên sẽ điều phối và tiến hành phái cử tình nguyện viên phiên dịch y tế.

Ngôn ngữ sử dụng
Tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc – Tiên, tiếng Tagalog, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Thái Lan, tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Nepal“13 ngôn ngữ”

Chi phí
Chi phí phái cử phiên dịch sẽ là khoảng 3.000 yên cho mỗi lần 2 tiếng, tuy nhiên cũng có bệnh viện yêu cầu bệnh nhân phải chi trả một phần chi phí hay mỗi bệnh viện sẽ có phương pháp khám bệnh khác nhau nên bệnh nhân cần phải liên lạc trực tiếp tới quầy tư vấn y tế của các cơ sở y tế để hỏi cụ thể.

Danh sách các cơ sở y tế hợp tác(PDF:169KB)

Tuyển tình nguyện viên phiên dịch y tế
Chương trình hệ thống phái cử tình nguyện viên y tế hàng năm đều tiến hành tuyển tình nguyện viên.
Vui lòng liên hệ trực tiếp bằng tiếng Nhật tới MIC Kanagawa hay Phòng Quốc tế tỉnh Kanagawa để biết thêm chi tiết.

Hệ thống hỗ trợ cuộc sống cho người nước ngoài

Để giải quyết các khó khăn trong việc tìm kiếm nhà ở do rào cản về ngôn ngữ, dựa trên sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan, chúng tôi hiện đang tiến hành giới thiệu các địa chỉ môi giới bất động sản cho thuê nhà, giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi thuê nhà, phái cử các tình nguyện viên phiên dịch v.v... giải quyết các vẫn đề về nơi ở cho người nước ngoài.

Tư vấn về nơi ở

Trung tâm hỗ trợ về nơi ở cho người nước ngoài Kanagawa

Là tổ chức hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hỗ trợ về cuộc sống cho người nước ngoài trong tỉnh thông qua việc giới thiệu các cơ sở bất động sản có đăng kí đang tiến hành môi giới cho thuê nhà ở (tổ chức hỗ trợ nơi ở cho người nước ngoài), tư vấn về các vấn đề phát sinh sau khi thuê nhà, phái cử tình nguyện viên phiên dịch v.v...

địa chỉ liên hệ
Tầng 2 – YMCA số 1-7, Tokiwamachi, Naka-ku,Yokoha-shi
Số Điện thoại:045-228-1752

外国人すまいサポート店

“Tổ chức hỗ trợ nhà ở cho người nước ngoài

Các cơ sở bất động sản tích cực trong hoạt động môi giới nhà ở cho người nước ngoài sẽ đăng kí là “Tổ chức hỗ trợ nhà ở cho người nước ngoài”
Đơn vị kinh doanh bất động sản ”huộc Hiệp hội giao dịch nhà đất tỉnh Kanagawa, Hiệp hội bất động sản toàn quốc Chi nhánh Kanagawa hay Hiệp hội quản lý bất động sản Nhật Bản“ đã nhất trí với nội dung này sẽ nộp đơn và tiến hành đăng ký với tỉnh

Dưới đây là địa chỉ các Tổ chức hỗ trợ nhà ở cho người nước ngoài. “Trong số những tổ chức này, dưới đây là thông tin của những tổ chức đã đồng ý đăng trên trang web”

Tổ chức hỗ trợ nhà ở cho người nước ngoài

Tài liệu đa ngôn ngữ về nơi ở

Tài liệu đa ngôn ngữ về các quy định, quy tắc trong việc thuê nhà và sinh hoạt ở đây.

Thông tin về cuộc sống “Danh sách thông tin đa ngôn ngữ”

 Earth Festa Kanagawa

Earth Festa Kanagawa là lễ hội có nhiều người dân có quốc tịch, nền văn hóa khác nhau tậpchung, giao lưu, giới thiệu về từng nền văn hóa, tập quán, hướng tới xây dựng một xã hội đa văn hóa. Đồng thời lễ hội này cũng được các đoàn thể, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức tình nguyện ... trong tỉnh hợp tác tổ chức để tạo cơ hội hiểu biết lẫn nhau.
Mỗi chương trình đều được tổ chức tại các nơi mà rất nhiều người có quốc tịch nước ngoài có thể tham gia.

Trang web của Earth Festa Kanagawa

 

あーすフェスタ画像1あーすフェスタ画像2

Các nỗ lực khác “Nỗ lực được thực hiện bởi các đơn vị ngoài Phòng quốc tế”

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。