ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 外国籍県民・多言語情報 > ព័ត៌មានរស់នៅ (カンボジア語)

更新日:2024年3月22日

ここから本文です。

ព័ត៌មានរស់នៅ (カンボジア語)

យើងផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនភាសា

nihongoenglishnokantaijikoreanspanishportuguesetagalogthaivietnameselaoyasasinihongo

ហទំព័រនេះនឹងណែនាំអំពីសកម្មភាពនានារបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់បរទេសនៃខេត្តកាណាហ្កាវ៉ាទាក់ទងនឹងអ្នកក្រុងដែលមានសញ្ជាតិបរទេសដោយប្រើភាសាចំនួន10និងភាសាជប៉ុនងាយៗ។

វែបសាយត៍គាំទ្រការរស់នៅរបស់ជនបរទេស (ភ្នាក់ងារសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍) 

វែបសាយត៍នេះផ្តល់ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេ។(ទំព័ររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌)

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការរស់នៅ និងការធ្វើការ

មានព័ត៌មានមូលដ្ឋាននានាដែលចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅ និងធ្វើការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងគ្មានការបារម្ភ។ (ទំព័ររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌)

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការរស់នៅ និងការធ្វើការ

ប្រធានបទនៃព័ត៌មានច្រើនភាសា

ប្រធានបទនៃព័ត៌មានច្រើនភាសា

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រពហុភាសាខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា

”មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រពហុភាសាខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា” ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនិងផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រផ្នែកផ្ដល់ព័ត៌មានជាភាសាផ្សេងៗជាច្រើន ក្នុងគោលបំណងបង្កើតជាបរិស្ថានដែលអាចអោយអ្នកក្រុងដែលមានសញ្ជាតិបរទេសនិងជនបរទេសដែលមកដល់ក្នុងខេត្តអាចរស់នៅបានដោយមានទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាព ព្រមទាំងធ្វើអោយកើតឡើងពិតប្រាកដនូវសង្គមមួយដែលរួមមានវប្បធម៌ជាច្រើនស្ថិតនៅរួមជាមួយគ្នា។
ចាប់ពីឆ្នាំ2019ខែមិថុនាមក មជ្ឈមណ្ឌលទទួលការហៅទូរស័ព្ទច្រើនភាសា ដែលជាផ្នែកមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រពហុភាសាខេត្តកាណាហ្កាវ៉ាបានបន្ថែមនូវភាសាថ្មីៗចំនួន5ទៀតសម្រាប់ការឆ្លើយតប គឺមជ្ឈមណ្ឌលបានពង្រីកមុខងាររបស់ខ្លួន ដូចជា ការឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅទូរស័ព្ទចូលជាភាសាចំនួន11។ល។

ភាសាដែលអាចឆ្លើយតបបាន (11ភាសា)
ភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន ភាសាតាហ្កាឡុក ភាសាវៀតណាម ភាសាអេស្ប៉ាញ ភាសាព័រទុយហ្កាល់ ភាសានេប៉ាល់ ភាសាថៃ ភាសាកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើង ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាជប៉ុនងាយៗ

ពេលវេលាទទួលទូរស័ព្
9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:15 (លើកលែងថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃបុណ្យ និង ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំ)

លេខទូរស័ព្ទ
045-316-2770

ការសាកសួរគឺដោយឥតគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែ អ្នកត្រូវចំណាយលើថ្លៃឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទ។ ការសម្ងាត់នឹងត្រូវបានរក្សា។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថ្ងៃដែលទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូលជាភាសានីមួយៗ សូមពិនិត្យមើលនៅលើគេហទំព័រនៃនីតិបុគ្គលដើម្បីមូលនិធិនិងប្រយោជន៍សាធារណៈមូលនិធិទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកាណាហ្កាវ៉ា។

 

បញ្ជរពិគ្រោះសម្រាប់អ្នកក្រុងដែលមានសញ្ជាតិបរទេស

បញ្ជរនេះទទួលការពិគ្រោះពីអ្នកក្រុងដែលមានសញ្ជាតិបរទេសនៅ3តំបន់ក្នុងខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា គឺ យ៉ុកុហាម៉ា កាវ៉ាសាគិ និង អាស៊ុហ្គិ។
អ្នកអាចពិគ្រោះអំពីអ្វីក៏បានយ៉ាងងាយស្រួល ប្រសិនបើអ្នកមានក្ដីបារម្ភទាក់ទងនឹងការងារ ទីស្នាក់នៅ ការអប់រំ ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ ជាដើម។

គេហទំព័រនៃបញ្ជរពិគ្រោះសម្រាប់អ្នកក្រុងដែលមានសញ្ជាតិបរទេស

ការពិគ្រោះអំពីការស្នាក់នៅ(មន្ទីរគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំទីក្រុងតូក្យូ)

មន្ទីរគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំទីក្រុងតូក្យូ (មន្ទីរអន្តោប្រវេសន៍តូក្យូ) មានផ្តល់សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទងនឹងសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជនបរទេស នៅមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រការស្នាក់នៅជនបរទេស (FRESC) ដែលមានទីតាំងនៅ ខណ្ឌស៊ីនជឹគឹ នៃទីក្រុងតូក្យូ ។

在留相談(東京入管)

ការពិគ្រោះទាក់ទងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ និង សញ្ជាតិ (សមាគមអ្នកឯកទេសច្បាប់នៃនីតិរដ្ឋបាលសាធារណៈខេត្តកាណាហ្គាវ៉ា )

តាមរយៈ "ការពិគ្រោះតាមទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេសមាន5ភាសា" អ្នកអាចធ្វើការពិគ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិការស្នាក់នៅ និងសញ្ជាតិជាដើម នៅរៀងរាល់ ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃពុធ និង​ រសៀលថ្ងៃ​សុក្រ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទៅកាន់គេហទំព័ររបស់សមាគមអ្នកឯកទេសច្បាប់នៃនីតិរដ្ឋបាលសាធារណៈ ។

*សូមបញ្ជាក់ថាមានព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់កុមារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ "ស្នាក់នៅជាលក្ខណៈគ្រួសារ" ដើម្បីធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននាពេលអនាគត។

សួស្ដីកាណាហ្កាវ៉ា

”សួស្ដីកាណាហ្កាវ៉ា” ជាឯកសារព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការរស់នៅសម្រាប់អ្នកក្រុងដែលមានសញ្ជាតិបរទេសដែលផ្ដល់ដោយខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា។
ឯកសារនេះចេញផ្សាយចំនួន3ដងក្នុង1ឆ្នាំជា 6 ភាសា (ភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន ភាសាកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើង ភាសាអេស្ប៉ាញ ភាសាព័រទុយហ្កាល់ ភាសាវៀតណាម)។
ឯកសារមួយណាក៏រួមមានភាសាជប៉ុននៅក្នុងនោះផងដែរ។
ឯកសារនេះត្រូវបានចែកចាយនៅតាមស្ថានប័នខេត្ត ភូមិឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្ត មន្ទីរគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំទីក្រុងតូក្យូសាខាយ៉ុកុហាម៉ា សមាគមអន្តរជាតូបនីយកម្មតំបន់ក្នុងខេត្ត។ល។

គេហទំព័រនៃសួស្ដីកាណាហ្កាវ៉ា

ការជួយគាំទ្រសំរួលការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ទូទៅកាណាហ្កាវ៉ា

នៅខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា មានការណែនាំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកបកប្រែភាសា នៅពេលដែលអ្នកក្រុងដែលមានសញ្ជាតិបរទេសត្រូវការការបកប្រែភាសានៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។
ប៉ុន្តែ សេវានេះគឺសម្រាប់តែការបកប្រែភាសាទាក់ទងនឹងសេវាកម្មសាធារណៈប៉ុណ្ណោះ(ឧទាហរណ៍: ការជួបសម្ភាសន៍នៅសាលារៀន ការពិគ្រោះនៅបញ្ជររដ្ឋបាល)។

ម្យ៉ាងទៀត ក៏មានការប្រកាសស្វែងរកអ្នកដែលអាចសហការធ្វើជាអ្នកបកប្រែភាសាស្ម័គ្រចិត្តផងដែរ។

ភាសាបកប្រែ
ភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន ភាសាកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើង ភាសាអេស្ប៉ាញ ភាសាព័រទុយហ្កាល់ ភាសាតាហ្កាឡុក ភាសាថៃ ភាសាវៀតណាម ជាដើម

ការចំណាយ
វាជាប្រព័ន្ធដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ជាគោលការណ៍ ត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន3ពាន់យេន (មិនបូកបញ្ចូលពន្ធ) សម្រាប់ការបកប្រែ1ដងរយៈពេល3ម៉ោង។

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឬ សាកសួរព័ត៌មាន
មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា ជាន់ទី13 បញ្ជរបកប្រែភាសាទូទៅ ទូរស័ព្
លេខទូរស័ព្ទ:045-317-8813

ប្រព័ន្ធបកប្រែផ្ទាល់មាត់ទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្ត្រ

ខេត្តកាណាហ្កាវ៉ានិងភូមិឃុំសង្កាត់ក្នុងខេត្តបានសហការជាមួយនឹង នីតិបុគ្គលធ្វើសកម្មភាពជាក់លាក់មិនមែនពាណិជ្ជកម្មធនធានសង្គមច្រើនភាសាកាណាហ្កាវ៉ា(MICកាណាហ្កា វ៉ា)  ក្រោមការសហការរវាងនីតិបុគ្គលដើម្បីមូលនិធិនិងប្រយោជន៍សាធារណៈគណៈគ្រូពេទ្យខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា និង នីតិបុគ្គលដើម្បីមូលនិធិនិងប្រយោជន៍សាធារណៈសមាគមមន្ទីរពេទ្យខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា ព្រមទាំង នីតិបុគ្គលមូលនិធិទូទៅសមាគមទន្តពេទ្យខេត្តកាណាហ្កាវ៉ានិងនីតិបុគ្គលដើម្បីមូលនិធិនិងប្រយោជន៍សាធារណៈគណៈឱសថការីខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា ដើម្បីដំណើរការប្រព័ន្ធចាត់តាំងអ្នកបកប្រែភាសាស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំពីស្ថាប័នផ្ដល់សេវាសុខភាពក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន71កន្លែងក្នុងខេត្ត ដោយមានអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការងារចាត់តាំងនេះ។

ភាសាបកប្រែ
ភាសាចិន ភាសាកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើង ភាសាតាហ្កាឡុក ភាសាព័រទុយហ្កាល់ ភាសាអេស្ប៉ាញ ភាសាអង់គ្លេស ភាសាថៃ ភាសាវៀតណាម ភាសាឡាវ ភាសាខ្មែរ ភាសារូស៊ី ភាសាបារាំង ភាសានេប៉ាល់ (13ភាសា)

ការចំណាយ
ការចំណាយទៅលើសេវាចាត់តាំងអ្នកបកប្រែភាសាគឺ3ពាន់យេន(មិនបូកបញ្ចូលពន្ធ)សម្រាប់រយៈពេល2ម៉ោងនៃការស្នើសុំ1ករណី ប៉ុន្តែ  ក៏មានមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដែលនឹងសុំអោយអ្នកជំងឺទទួលបន្ទុកមួយផ្នែកលើការចំណាយនោះ ហើយរបៀបទទួលការពិនិត្យអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗ ដូច្នេះ សូមអ្នកធ្វើការសាកសួរអំពីព័ត៌មានលម្អិតដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បញ្ជរពិគ្រោះវេជ្ជសាស្ត្រនៅតាមស្ថាប័នផ្ដល់សេវាសុខភាពនីមួយៗ។

តារាងរាយឈ្មោះស្ថាប័នផ្ដល់សេវាសុខភាពក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង(PDF:169KB)

ប្រកាសស្វែងរកអ្នកបកប្រែភាសាស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
នៅក្នុងប្រព័ន្ធបកប្រែផ្ទាល់មាត់ទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្ត្រ មានការប្រកាសស្វែងរកអ្នកបកប្រែភាសាស្ម័គ្រចិត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអ្នកធ្វើការសាកសួរដោយផ្ទាល់ជាភាសាជប៉ុនទៅកាន់MICកាណាហ្កាវ៉ាឬដេប៉ាតឺម៉ង់បរទេសខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា។

ប្រព័ន្ធជួយគាំទ្រអំពីទីជំរកជនជាតិបរទេស

ប្រព័ន្ធនេះមានគោលបំណងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងទីស្នាក់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជនបរទេស ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការលំបាកផ្នែកភាសារបស់ជនបរទេសនៅក្នុងការស្វែងរកទីស្នាក់នៅ ដោយប្រព័ន្ធនេះបានទទួលការសហការពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការណែនាំក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលធ្វើការងារកណ្ដាលនៅក្នុងការជួលលំនៅដ្ឋាន ព្រមទាំងទទួលការពិគ្រោះអំពីបញ្ហាផ្សេងៗក្រោយចូលស្នាក់នៅ និង ធ្វើការចាត់តាំងអ្នកបកប្រែភាសាស្ម័គ្រចិត្តជាដើម។

ការពិគ្រោះទាក់ទងនឹងទីស្នាក់នៅជាដើម

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រទីស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសកាណាហ្កាវ៉ា

ជាស្ថាប័នសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគាំទ្រការស្នាក់នៅដែលធ្វើការងារដូចជា ណែនាំក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ធ្វើការងារកណ្ដាលនៅក្នុងការជួលលំនៅដ្ឋាន(ក្រុមហ៊ុនគាំទ្រការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេស) និង  ទទួលការពិគ្រោះអំពីបញ្ហាផ្សេងៗក្រោយចូលស្នាក់នៅ និង ធ្វើការចាត់តាំងអ្នកបកប្រែភាសាស្ម័គ្រចិត្តជាដើមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាជនបរទេសគ្រប់រូប

ក្រុងយ៉ុកុហាម៉ា ណាកាឃឹ តុគិវ៉ាឆូ 1-7 អគារយ៉ុកុហាម៉ាYMCA ជាន់ទី2
លេខទូរស័ព្ទ:045-228-1752

162572

”ក្រុមហ៊ុនគាំទ្រការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេស”

ទទួលចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលធ្វើការងារកណ្ដាលយ៉ាងសកម្មទាក់ទងនឹងការជួលលំនៅដ្ឋានសម្រាប់ជនបរទេស”ជាក្រុមហ៊ុនគាំទ្រការស្នាក់នៅរបស់ជ
នបរទេស”។
ពាណិជ្ជករផ្នែកអចលនទ្រព្យ(ស្ថិតក្នុងក្រុមណាមួយនៃនីតិបុគ្គលដើម្បីមូលនិធិនិងប្រយោជន៍សាធារណៈសមាគមពាណិជ្ជកម្មអគារសំណង់គេហដ្ឋានខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា ឬ នីតិបុគ្គលដើម្បីមូលនិធិនិងប្រយោជន៍សាធារណៈសមាគមអចលនទ្រព្យទូទាំងប្រទេសជប៉ុនការិយាល័យកណ្ដាលខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា ឬ នីតិបុគ្គលដើម្បីមូលនិធិនិងប្រយោជន៍សាធារណៈសមាគមកិច្ចការគ្រប់គ្រងការជួលលំនៅដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនសាខាខេត្តកាណាហ្កាវ៉ា) ដែលបានព្រមព្រៀងទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនេះនឹងធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំនិងចុះឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋបាលខេត្ត។
ក្រុមហ៊ុនគាំទ្រការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសមាននៅទីនេះ។ (រួមមានព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុនដែលបានយល់ព្រមសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់។)

ក្រុមហ៊ុនគាំទ្រការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេស

សម្រាប់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្

សូមចុះឈ្មោះជា "ក្រុមហ៊ុនគាំទ្រការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេស"។

សូមមើលនៅទីនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និងរបៀបចុះឈ្មោះជា "ក្រុមហ៊ុនគាំទ្រការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេស"។

ទម្រង់ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ។

ឯកសារច្រើនភាសាទាក់ទងនឹងទីស្នាក់នៅ

ឯកសារច្រើនភាសាទាក់ទងនឹងរបៀបជួលលំនៅដ្ឋាន ព្រមទាំងវិន័យនិងសុជីវធម៌អំពីការស្នាក់នៅ មាននៅទីនេះ។

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការរស់ទៅ (ក្បធានបទននព័ត៌មានទក្ចើនភាសា)

បណ្តាញគាំទ្រការរស់នៅរបស់ជនបរទេស

ដើម្បីធានាបានប្រព័ន្ធជំនួយលំនៅដ្ឋាន អាចប្រតិបត្តិការបានដោយរលូន  ក្រុមភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ ក្រុមជនជាតិភាគតិច សមាគមផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌អន្តរជាតិនៅតាមតំបន់ សមាគមន៍YMCA ភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអំពីលំនៅដ្ឋានដល់ជនបរទេសនៅ កាណាហ្គាវ៉ា និងរដ្ឋាបាល (ខេត្តកាណាហ្គាវ៉ា ក្រុងយ៉ូកូហាម៉ា និងក្រុងកាវ៉ាសាគិ) បានបង្កើតជាបណ្តាញមួយសម្រាប់ ផ្លាស់ប្តូរយោបល់ ដើម្បីជួយគាំទ្រប្រព័ន្ធនេះ។

កិច្ចប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋសញ្ជាតិបរទេសកាណាហ្គាវ៉ា

វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី ពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងប្រជាពលរដ្ឋសញ្ជាតិបរទេស និងការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់តាមរយៈទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសញ្ជាតិបរទេស ដើម្បីធ្វើអនុសាសន៍ ជូនទៅអភិបាល  ខេត្ត។

ទំព័រអំពីកិច្ចប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋសញ្ជាតិបរទេសកាណាហ្គាវ៉ា

អាស៊ីហ្វេសតាកាណាហ្កាវ៉ា

អាស៊ីហ្វេសតាកាណាហ្កាវ៉ាមានគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើតបានជាសង្គមមួយដែលរួមមានវប្បធម៌ជាច្រើនស្ថិតនៅរួមជាមួយគ្នា ដោយប្រជាពលរដ្ឋខេត្តជាច្រើនដែលមានសញ្ជាតិនិងវប្បធម៌ខុសៗគ្នានឹងមកជួបជុំគ្នា ស្គាល់រាប់អានគ្នា និង បង្ហាញអំពីវប្បធម៌នៃប្រទេសឬគំនិតរៀងៗខ្លួន ក៏ដូចជា ដើម្បីបង្កើតជាឱកាសសម្រាប់ការស្វែងយល់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមការរួបរួមកម្លាំងគ្នានៃក្រុមជនជាតិនៅក្នុងខេត្ត អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និង ប្រជាជនក្រុងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាដើម ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលរៀបចំគម្រោងមកម្ល៉េះ។
នៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗគឺមានគោលបំណងបង្កើតជាកន្លែងដែលអាចអោយប្រជាពលរដ្ឋសញ្ជាតិបរទេសជាច្រើនអាចចូលរួមបាន។

គេហទំព័រនៃអាស៊ីហ្វេសតាកាណាហ្កាវ៉ា

162570162571

ការអប់រំភាសាជប៉ុនតាមតំបន់នៃកាណាហ្គាវ៉ា

ដោយផ្អែកលើច្បាប់ស្ដីពីការលើកកម្ពស់ការអប់រំភាសាជប៉ុនដែលបានអនុម័តកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩ បានចែងអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាបាលមូលដ្ឋាន និងបន្ទាប់ពីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពក៏ដូចជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននៃគោលនយោបាយអប់រំភាសាជប៉ុននៅក្នុងខេត្ត ព្រមទាំងបាន ពិចារណាអំពីតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល អ្នកស្ម័គ្រចិត្តភាសាជប៉ុន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាដើមរួចមក ខេត្តបានចងក្រងទិសដៅគោលនយោបាយសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ការអប់រំភាសាជប៉ុន តាមតំបន់ក្នុងខេត្ត កាលពីខែមិនាឆ្នាំ២០២០។

នោលើវែបសាយត៍ "កាណាហ្គាវ៉ា ដិ និហុងកុ" មានផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីការរៀនភាសាជប៉ុន។

ទំព័រអប់រំភាសាជប៉ុនតាមតំបន់នៃកាណាហ្គាវ៉ា

ទំព័រនៃវែបសាយត៍ "កាណាហ្គាវ៉ា ដិ និហុងកុ"

សកម្មភាពផ្សេងៗទៀត (សកម្មភាពដែលអនុវត្តដោយស្ថាប័នក្រៅអំពីដេប៉ាតឺម៉ង់បរទេស)

សកម្មភាពទាក់ទងនឹងការអប់រំ

លំនៅដ្ឋានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលខេត្ត

បញ្ជរពិគ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាបារម្ភទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាពីសំណាក់ស្វាមីភរិយាឬដៃគូជាដើម

ពិគ្រោះអំពីជំងឺអេដស៍ និង ការពិនិត្យជំងឺអេដស៍

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は文化スポーツ観光局 国際課です。