Tư vấn lao động bằng tiếng Việt Nam

掲載日:2020年5月27日

Tư vấn lao động bằng tiếng Việt Nam

Các bạn có gặp rắc rối khi làm việc?

Tại tỉnh Kanagawa chúng tôi có các chuyên gia tư vấn là Giảng viên trường Đại học
và phiên dịch để tư vấn cho người lao động nước ngoài về các vấn đề liên
quan đến lao động như tiền lương, điều kiện lao động, sa thải, thôi việc, tai
nạn lao động …
Tư vấn miễn phí, bảo mật tuyệt đối

Phòng tư vấn lao động trung tâm lao động Kanagawa.(PDF:133KB)
Địa chỉ: Yokohama shi Naka ku Kotobuki chou 1-4 Kanagawa roudou plaza 2F
Đi tuyến JR Negishi xuống ga Ishikawa chou Chuukagai guchi (Kita guchi) đi bộ 3 phút
Ngày tư vấn: Thứ năm của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 (trừ các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết)
Thời gian tư vấn: 13h~16h
Số điện thoại: 045-633-2030

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。