ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 文化交流・国際交流 > KANAGAWA International Fanclub(Tiếng Việt)

更新日:2023年5月22日

ここから本文です。

KANAGAWA International Fanclub(Tiếng Việt)

かながわ国際ファンクラブのトップページです。

Câu lạc bộ Kanagawa International Fan Club là gì?(かながわ国際ファンクラブとは)

 Câu lạc bộ Kanagawa International Fan Club quy tụ những người nước ngoài thân
thiết với Kanagawa ở trong và ngoài nước Nhật như các du học sinh, v.v... và những
người hỗ trợ họ.
 Fan Club là nơi phổ biến, trao đổi những thông tin hấp dẫn về Kanagawa và thúc
đẩy sự giao lưu giữa mọi người với nhau.
 Thông qua Fan Club, chúng tôi mong muốn tạo ra một mạng lưới kết nối thế giới
và Kanagawa, đồng thời tạo ra một Kanagawa sôi động cùng với những người nước
ngoài có mối liên hệ với Kanagawa và những người ủng hộ họ.

 KANAFAN STATION

Thành viên Fan Club là những ai? (ファンクラブ会員とは)

Bất kỳ người nước ngoài nào có mối liên hệ với Kanagawa đều có thể tham gia,
chẳng hạn như những người thân thiết với Kanagawa, “muốn làm điều gì đó” cho
Kanagawa hoặc “yêu mến Kanagawa”, v.v...

Ví dụ:
<Trong tỉnh> Các du học sinh đang học tập tại Kanagawa, thực tập sinh
đang được đào tạo tại Kanagawa, v.v...
<Nước ngoài> Các cựu du học sinh đã từng học tại Kanagawa, cựu thực tập sinh đã
từng được đào tạo tại Kanagawa, v.v...

 Ngoài ra, những người nước ngoài thân thiết với Kanagawa ở trong và ngoài nước
Nhật – Miễn phí tham gia và phí thường niên.

 Nhấp vào đây để đăng ký thành viên(会員登録はこちらから)

Thành viên hỗ trợ là gì? (サポート会員とは)

 Các tổ chức/cá nhân như tổ chức NPO hỗ trợ du học sinh, v.v..., doanh nghiệp tư
nhân, bệnh viện/cơ sở phúc lợi, v.v... đồng ý với mục đích của “Câu lạc bộ Kanagawa
International Fan Club” đều có thể tham gia với tư cách là thành viên hỗ trợ.
 Chúng tôi mong muốn nhận được sự trợ giúp của các thành viên hỗ trợ về việc tổ
chức sự kiện giao lưu dành cho thành viên Fan Club, các buổi tham quan học tập/buổi
quan sát, cung cấp sản phẩm tài trợ và tiếp nhận với vai trò là gia đình hỗ trợ, v.v...

Quyền lợi khi trở thành thành viên Fan Club và thành viên hỗ trợ(ファンクラブ会員・サポート会員になると)

 Các thành viên sẽ được cung cấp nhiều thông tin khác nhau.
 Nhận thông tin về du lịch Kanagawa, những nỗ lực và chính sách, thông tin về hỗ
trợ du học sinh, v.v... qua bản tin e-mail.
 Được cung cấp nhiều thông tin khác nhau về “làm việc”, “sinh sống” và “kết nối”
ở Kanagawa trên trang web.
 Được tham gia dự án Fan Club và dự án hỗ trợ du học sinh do tỉnh Kanagawa thực
hiện.

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は文化スポーツ観光局 国際課です。