ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 外国籍県民・多言語情報 > Thông báo gửi đến người dân tỉnh Kanagawa đang chịu ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới(ベトナム語)

更新日:2022年6月28日

Main content starts here.

Thông báo gửi đến người dân tỉnh Kanagawa đang chịu ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới(ベトナム語)

Danh sách hỗ trợ ứng phó với ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới(TiengViet)

Chúng tôi có nhiều loại chế độ hỗ trợ khác nhau, vì vậy mọi người hãy tận dụng các chế độ này nhé.
Chúng tôi đang thực hiện hỗ trợ cho những người lo lắng về cuộc sống do nghỉ việc, không được trả lương, bị cắt giảm lương, v.v..., hoặc không đủ phí sinh hoạt, gặp khó khăn trong việc nộp thuế và thanh toán phí bảo hiểm, v.v...

Ban chỉ đạo đối sách của tỉnh Kanagawa ứng phó với bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới (Thời điểm ngày 30 tháng 5 năm 2022)

Gửi đến người dân tỉnh Kanagawa
Danh sách hỗ trợ ứng phó với ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới

Tiền trợ cấp, v.v... Cho vay Gia hạn thanh toán

 

Tiền trợ cấp, v.v...

Giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh
Trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình được miễn thuế cư cân

Tất cả các hộ gia đình vào năm 2021, hoặc hộ gia đình “được miễn thuế cư trú tính theo tỷ lệ bình quân đầu người” năm 2022, và các hộ gia đình có thu nhập bị giảm từ sau tháng 1 năm 2022, và thu nhập “tương đương với mức được miễn thuế cư trú”, có thể được nhận trợ cấp.
 

 • Một hộ gia đình là 100.000 Yên

*Tiếp nhận đơn xin cho đến cuối tháng 9 năm 2022

(Tùy theo thành phố, quận, huyện mà thời hạn sẽ khác nhau.)
*Phần chữ đỏ là được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2022.

Thông tin liên hệ

Các thành phố, thị trấn, làng xã


Không được trả lương trong giai đoạn nghỉ kinh doanh
Tiền hỗ trợ, trợ cấp nghỉ kinh doanh để đối phó với dịch bệnh do virus Corona chủng mới

Đối với những người lao động đã phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, nếu người nào không được thanh toán trợ cấp nghỉ việc thì chúng tôi sẽ chi trả tiền hỗ trợ nghỉ việc/tiền trợ cấp.(80% lương trước khi nghỉ kinh doanh (Mức hỗ trợ tối đa 1 ngày là 11,000 yên))

*Thời hạn tiếp nhận đơn xin trợ cấp cho giai đoạn từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 là đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

Thông tin liên hệ

Tổng đài điện thoại về tiền hỗ trợ, trợ cấp nghỉ kinh doanh để đối phó với dịch bệnh do virus Corona chủng mới(0120-221-276)


Nhiễm bệnh do công việc và có khởi phát triệu chứng, v.v...
Bồi thường nghỉ việc từ bảo hiểm tai nạn lao động

Trường hợp được công nhận là bị nhiễm virus corona chủng mới do công việc và có khởi phát triệu chứng, thì sẽ thuộc đối tượng được chi trả bảo hiểm tai nạn lao động.(Bồi thường 80% tiền lương trung bình)

Thông tin liên hệ

Các Sở giám sát tiêu chuẩn lao động


Không có lương hoặc lương bị giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh
Chi trả khoản trợ cấp thương tật, bệnh tật từ bảo hiểm sức khỏe quốc gia

Nếu bạn không được trả lương hoặc bị cắt giảm lương do bị nhiễm hoặc nghi ngờ bị nhiễm virus Corona chủng mới, bạn có thể nhận được trợ cấp thương tật, bệnh tật.

Thông tin liên hệ

Các thành phố, thị trấn, làng xã


Không trả được tiền nhà
Chi trả tiền trợ cấp đảm bảo nơi cư trú

Chúng tôi sẽ trợ cấp khoản tiền tương đương với tiền thuê nhà (có hạn mức tối đa) cho những người có nguy cơ mất nơi cư trú vì thu nhập bị giảm do nghỉ việc, v.v...

*Trong khoảng thời gian đến cuối tháng 8 năm 2022, những người đã được chi trả trợ cấp rồi có thể sẽ lại được chi trả trợ cấp 3 tháng.

Thông tin liên hệ

 • Cư trú tại thành phố
  Cơ quan hỗ trợ tư vấn độc lập của các thành phố
 • Cư trú tại thị trấn, làng xã
  Cơ quan hỗ trợ tư vấn độc lập của tỉnh

Trường tiểu học nghỉ học
Tiền hỗ trợ khi trường tiểu học nghỉ học (Tư vấn đặc biệt)

Đây là khoản tiền hỗ trợ cho chủ doanh nghiệp đã phải cho người lao động có con học tiểu học nghỉ có lương (chi trả toàn bộ tiền lương) (trừ trường hợp nghỉ phép năm theo Luật Tiêu chuẩn lao động) do trường tiểu học nghỉ học tạm thời.
Chúng tôi đang tiếp nhận các yêu cầu tư vấn từ người lao động như “Tôi muốn chủ doanh nghiệp sử dụng khoản hỗ trợ này”,...

Thông tin liên hệ

Sở lao động Kanagawa – Cơ quan tiếp nhận tư vấn đặc biệt
045-211-7380

 

Cho vay

[Lo lắng về tiền sinh hoạt]

Quỹ nhỏ khẩn cấp
Người cần một số tiền tạm thời Chủ yếu dành cho người đã nghỉ việc, v.v...

 • Cho vay không lãi suất Tối đa 200,000 yên
 • Thời gian hoãn trả Trong vòng 1 năm kể từ ngày cho vay

Các khoản vay dự kiến hoàn trả trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 sẽ được hoãn đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

 • Thời gian gia hạn cho những đơn xin từ sau tháng 4 năm 2022 là đến cuối tháng 12 năm 2023.
 • Thời hạn hoàn trả Trong vòng 2 năm

Quỹ hỗ trợ tổng hợp (chi phí hỗ trợ sinh hoạt)
Người cần xây dựng lại cuộc sống Chủ yếu dành cho người đã thất nghiệp, v.v...

 • Cho vay không lãi suất Hộ gia đình đơn thân Trong khoảng 150,000 yên/tháng
 • Cho vay không lãi suất Hộ gia đình nhiều người Trong khoảng 200.000 yên/tháng
 • Thời gian hoãn trả Trong vòng 1 năm kể từ ngày cho vay

Các khoản vay dự kiến hoàn trả trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 sẽ được hoãn đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

 • Thời gian gia hạn cho những đơn xin từ sau tháng 4 năm 2022 là đến cuối tháng 12 năm 2023.
 • Thời hạn hoàn trả Trong vòng 10 năm

*Với những người đã hoàn tất việc vay Quỹ nhỏ khẩn cấp và Quỹ hỗ trợ tổng hợp, có thể có trường hợp được phép vay Quỹ hỗ trợ tổng hợp lần nữa.

Thông tin liên hệ

 • Hội đồng phúc lợi xã hội của các thành phố, quận, thị trấn, làng xã,Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh
  Tham khảo trên trang web
 • Tổng đài tư vấn về Quỹ nhỏ khẩn cấp và Quỹ hỗ trợ tổng hợp dành cho cá nhân(0120-46-1999)

Tiền hỗ trợ tự lập dành cho người gặp khó khăn trong cuộc sống vì bệnh lây nhiễm vi rút corona chủng mới.

Những hộ gia đình,…đã vay xong khoản vay lần đầu Quỹ cho vay để duy trì hoạt động tạm thời và Quỹ hỗ trợ toàn diện, có thể nhận được tiền hỗ trợ.

 • Hộ gia đình sống 1 mình 60,000 yên/ tháng
 • Hộ gia đình 2 người 80,000 yên/ tháng
 • Hộ gia đình 3 người trở lên 100,000 yên/ tháng

*Tiếp nhận đơn xin đến cuối tháng 8 năm 2022.

Thông tin liên hệ

 • Cơ quan hành chính các thành phố (Những người sống tại các thị trấn, làng thì tới Ban hỗ trợ cuộc sống của Tỉnh)
 • Tổng đài của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (0120-46-8030)

 

Gia hạn thanh toán

Khó khăn trong việc nộp thuế
Gia hạn nộp thuế đối với thuế tỉnh

Với những người không thể nộp thuế của tỉnh thì có chế độ hoãn nộp thuế.

Thông tin liên hệ

Các văn phòng thuế tỉnh


Không thể trả phí bảo hiểm trợ cấp quốc gia, v.v...
Phí bảo hiểm trợ cấp quốc gia/Miễn giảm, gia hạn thanh toán

Nếu tạm thời gặp khó khăn trong việc nộp tiền bảo hiểm hưu trí quốc gia do thất nghiệp,…bạn có thể được miễn hoặc được hoãn nộp tiền bảo hiểm hưu trí quốc gia dựa theo các yêu cầu nhất định.

Thông tin liên hệ

Các thành phố, thị trấn, làng xã


Khó có thể thanh toán tiền nước, v.v...
Gia hạn thanh toán tiền cấp thoát nước

Những người khó khăn trong việc chi trả tiền nước sinh hoạt, nước thải có thể có trường hợp sẽ được hoãn thời gian chi trả.

Thông tin liên hệ

Cục quản lý cấp thoát nước tại khu vực bạn sinh sống

 

Trang web của tỉnh “Về bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới”

Trang web của tỉnh “Về bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới”

 

Tổng đài chuyên về bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới

Số điện thoại 0570-056774