Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (COVID-19)(ベトナム語)

掲載日:2020年5月29日

Thông điệp của thống đốc

 

Quầy tư vấn qua điện thoại

Nhân viên tại quầy tư vấn là người Nhật, nhưng sẽ kết nối điện thoại với tổng đài thông dịch để nói chuyện 3 bên có thông dịch.

電話 Quầy tư vấn qua điện thoại (Điện thoại 3 bên, tư vấn qua tổng đài thông dịch)

 

Hướng dẫn vềTiền trợ cấp cố định đặc biệt

Hướng dẫn vềTiền trợ cấp cố định đặc biệt(PDF:545KB)

 

Thông tin liên quan đến bệnh do virus Corona chủng mới gây nên (COVID-19) cũng được công bố tại đây.

 

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.