ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 外国籍県民・多言語情報 > Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (COVID-19)(ベトナム語)

更新日:2023年11月20日

Main content starts here.

Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (COVID-19)(ベトナム語)

information on corona

Thông điệp của thống đốc

Thông điệp của Thống đốc(Ngày 27 tháng 4)

Thông điệp trước đây của Thống đốc

 

Quầy tư vấn qua điện thoại

Nhân viên tại quầy tư vấn là người Nhật, nhưng sẽ kết nối điện thoại với tổng đài thông dịch để nói chuyện 3 bên có thông dịch.

電話 Quầy tư vấn qua điện thoại (Điện thoại 3 bên, tư vấn qua tổng đài thông dịch)

Danh sách hỗ trợ ứng phó với ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới

Chúng tôi có nhiều loại chế độ hỗ trợ khác nhau, vì vậy mọi người hãy tận dụng các chế độ này nhé.

Thông báo gửi đến người dân tỉnh Kanagawa đang chịu ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới