Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (COVID-19)(ベトナム語)

掲載日:2021年10月6日

Thông điệp của thống đốc

Thông điệp của Thống đốc(Ngày 28 tháng 9)

Thông điệp trước đây của Thống đốc

 

Quầy tư vấn qua điện thoại

Nhân viên tại quầy tư vấn là người Nhật, nhưng sẽ kết nối điện thoại với tổng đài thông dịch để nói chuyện 3 bên có thông dịch.

電話 Quầy tư vấn qua điện thoại (Điện thoại 3 bên, tư vấn qua tổng đài thông dịch)

 

「5 Bối cảnh」làm tăng nguy cơ Lây nhiễm

「5 Bối cảnh」làm tăng nguy cơ Lây nhiễm

Poster tuyên truyền phòng chống nhiễm Virus Corona

 

Lời thỉnh cầu của Trung tâm bảo vệ sức khỏe

Lời thỉnh cầu của Trung tâm bảo vệ sức khỏe

 

Quầy tư vấn tổng hợp hỗ trợ sinh hoạt

Tỉnh Kanagawa đã thành lập “Quầy tư vấn tổng hợp hỗ trợ sinh hoạt” phụ trách tiếp nhận tư vấn chung về đời sống, chỗ ở, công việc dành cho đối tượng gặp khốn khó trong sinh hoạt vì ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới.

Quầy tư vấn tổng hợp hỗ trợ sinh hoạt(Dành cho đối tượng gặp khốn khó trong sinh hoạt vì ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới)

 

Danh sách hỗ trợ ứng phó với ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới

Chúng tôi có nhiều loại chế độ hỗ trợ khác nhau, vì vậy mọi người hãy tận dụng các chế độ này nhé.

Thông báo gửi đến người dân tỉnh Kanagawa đang chịu ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới

 

 Các bạn đã biết chưa?  “Các biện pháp nỗ lực phòng tránh lây lan”

Gửi tới người dân trong tỉnh Kanagawa - Các bạn đã biết chưa?  “Các biện pháp nỗ lực phòng tránh lây lan”

 

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRÁNH LÂY NHIỄM DÀNH CHO KHÁCH DU LỊCH

Một số thông tin hướng dẫn khách du lịch phòng chống virus Corona mới để có Chuy ến du lịch an toàn, vui vẻ.

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRÁNH LÂY NHIỄM DÀNH CHO KHÁCH DU LỊCH(PDF:2,131KB)

 

Thông tin liên quan đến bệnh do virus Corona chủng mới gây nên (COVID-19) cũng được công bố tại đây.

 

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.