ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 外国籍県民・多言語情報 > Quầy tư vấn tổng hợp hỗ trợ sinh hoạt(Dành cho đối tượng gặp khốn khó trong sinh hoạt vì ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới)(ベトナム語)

更新日:2023年7月25日

Main content starts here.

Quầy tư vấn tổng hợp hỗ trợ sinh hoạt(Dành cho đối tượng gặp khốn khó trong sinh hoạt vì ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới)(ベトナム語)

Về bệnh do virus corona chủng mới

Tỉnh Kanagawa đã thành lập “Quầy tư vấn tổng hợp hỗ trợ sinh hoạt” phụ trách tiếp nhận tư vấn chung về đời sống, chỗ ở, công việc dành cho đối tượng gặp khốn khó trong sinh hoạt vì ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới.

Đối với việc tư vấn đa ngôn ngữ, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài điện thoại đa ngôn ngữ – “Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa” để được hỗ trợ trao đổi với “Quầy tư vấn tổng hợp hỗ trợ sinh hoạt” bằng nhiều thứ tiếng.

Quầy tư vấn tổng hợp hỗ trợ sinh hoạt

Thời gian thành lập

Ngày thường: 9:00 ~ 17:00

Số điện thoại

  • 045-285-0647(Tiếng Nhật)
  • 045-316-2770(Hỗ trợ đa ngôn ngữ*)
    *Vui lòng thông báo cho nhân viên của Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa biết việc bạn cần hỗ trợ trao đổi với “Quầy tư vấn tổng hợp hỗ trợ sinh hoạt”.

Nội dung tư vấn

  • Tư vấn về đời sống(Tư vấn về việc gặp khốn khó trong sinh hoạt do thất nghiệp, giảm thu nhập, v.v...)
  • Tư vấn về chỗ ở(Hệ thống hỗ trợ dành cho những người mất chỗ ở hoặc có nguy cơ mất chỗ ở, giới thiệu về việc cung cấp tạm thời nhà cho thuê thuộc quyền quản lý của tỉnh, v.v...)
  • Tư vấn về công việc(Thông tin tuyển dụng dành cho người bị mất việc làm, đề xuất các tổ chức giới thiệu việc làm, v.v...)

 

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa

Ngôn ngữ hỗ trợ (11 ngôn ngữ)

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nepal, tiếng Thái, tiếng Hàn/tiếng Triều Tiên, tiếng Indonesia, tiếng Nhật đơn giản

*Để biết thêm chi tiết về ngày hỗ trợ cho từng ngôn ngữ trong tuần, v.v..., vui lòng xem trên trang web của Quỹ giao lưu quốc tế Kanagawa.