ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 外国籍県民・多言語情報 > Thông tin liên quan đến bệnh do virus Corona chủng mới gây nên (COVID-19) cũng được công bố tại đây.(ベトナム語)

更新日:2023年8月22日

Main content starts here.

Thông tin liên quan đến bệnh do virus Corona chủng mới gây nên (COVID-19) cũng được công bố tại đây.(ベトナム語)

cũng được công bố tại đây.

Thông tin liên quan đến bệnh do virus Corona chủng mới gây nên cũng được công bố thông qua các phương tiện sau đây.
※Bao gồm cả những thông tin ngoài thông tin liên quan đến bệnh do virus Corona chủng mới gây nên.

Quĩ giao lưu quốc tế Kanagawa

INFO KANAGAWA

Thông tin hữu ích cho người nước ngoài sẽ được đăng 2 ~ 3 lần trong 1 tháng. Có thể nhận thông tin bằng nhiều thứ tiếng thông qua địa chỉ Email của điện thoại di động (smartphone) hoặc email dùng cho máy tính. Có các ngôn ngữ như: tiếng Nhật đơn giản, tiếng Trung, tiếng Tây ban nha, tiếng Bồ đào nha, tiếng Tagalog, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nepal.

Đăng ký tại đây. http://www.kifjp.org/infokanagawa

Facebook của Quĩ giao lưu quốc tế Kanagawa

Bạn có thể xem thông tin INFO KANAGAWA thông qua facebook của quĩ.

https://www.facebook.com/kanagawaIF

 

Fanclub quốc tế Kanagawa

Tạp chí điện tử gửi qua thư (mail magazine) dành cho người đăng ký thành viên Kana fan (người hâm mộ Kanagawa) (Gửi vào đầu tháng mỗi tháng)

Khi bạn đăng ký thành viên, bạn sẽ nhận được thông tin giao lưu quốc tế của Kanagawa, thông tin liên quan đến dịch virus Corona chủng mới…

Đăng ký tại đây. http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/kanafan/aboutfanclub.html

Facebook của Kana-fan (người hâm mộ Kanagawa)

Đây là facebook của fanclub quốc tế Kanagawa. Trên này có đăng tải những thông tin hỗ trợ du học sinh…

https://www.facebook.com/station.kanafan

 

Trang chủ Ban quốc tế, tỉnh Kanagawa

Quan hệ công chúng bằng tiếng Anh “Kanagawa – update” “Photo – topics”

Giới thiệu hình ảnh về tỉnh Kanagawa và những nỗ lực khác nhau của tỉnh bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, có lồng ghép hình ảnh, hướng tới đối tượng chính là người mang quốc tịch nước ngoài. Nội dung bài sẽ thay đổi hàng tháng, và đính kèm link trong thư gửi Tạp chí điện tử (mail magazine) dành cho người đăng ký thành viên Kana fan.

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/mlt/f41073/index.html (Trang đầu)

Bài liên quan đến dịch do virus Corona chủng mới gây nên

  • Số tháng 4 “Hỗ trợ qua LINE phù hợp với từng người về các chính sách liên quan đến dịch do virus Corona chủng mới gây nên” (Tiếng Nhật và tiếng Anh)
  • Số tháng 5 “Để phòng tránh sự lây lan của dịch do virus Corona chủng mới gây nên” (Tiếng Nhật và tiếng Anh)