ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 外国籍県民・多言語情報 > Tanggapan ng mga konsultasyon sa telepono (3 partidong pag-uusap sa pamamagitan ng isang tagapagsalin)(タガログ語)

更新日:2022年9月27日

Main content starts here.

Tanggapan ng mga konsultasyon sa telepono (3 partidong pag-uusap sa pamamagitan ng isang tagapagsalin)(タガログ語)

Tanggapan ng mga konsultasyon sa telepono(Tagalog)

英語中国語(簡体字)中国語(繁体字)韓国語スペイン語ポルトガル語ベトナム語タイ語タガログ語カンボジア語やさしい日本語

Ang mga tauhan ng tanggapan ay Hapon, ngunit sa pamamagitan ng pagkonekta sa isang tagapagsalin sa telepono, tatlong partido ang maaaring makipag-usap sa pamamagitan ng tagapagsalin.

Dayal na itinalaga para lamang sa bagong uring impeksyon ng coronavirus 

Mga katanungan tungkol sa mga medikal na pasilidad na matutuluyan

Tinutugunang wika

Ingles, Intsik, Koreyano, Portuges, Espanyol, Biyetnames, Thai, Ruso, Indonesian, Tagalog, Nepali, Pranses, Myanmar, Khmer, Sinhala

Sa mga taong may sintomas na gaya ng lagnat o kaya ay ubo at iba pa

Sa mga taong may sintomas na gaya ng lagnat o kaya ubo at iba pa, sa mga taong nagkaroon ng close contact, at sa mga taong hindi maaaring magpatingin sa palagiang pinapatingnang doktor, ang “Sentro ng Pagpapareserba sa Medikal na Pagpapagamot para sa lagnat, atbp” (Hatsunetsu-to Shinryo Yoyaku Senta) ang umakto sa medikal na reserbasyon, subalit dahil natapos na ang epidemya ng trangkaso, pagkatapos ng Abril, ang mga taong nasa Prepektura ay tumawag sa 0570-056774 (dayal na itinalaga para lamang sa bagong uring impeksyon ng coronavirus), sa mga nakatira sa lungsod na may health center, tumawag na lamang sa call center ng bawat lungsod. Gagabayan kayo sa mga institusyong medikal sa inyong lugar na maaaring manggamot.

Lungsod ng Yokohama 045-550-5530
Lungsod ng Kawasaki 044-200-0730
Lungsod ng Sagamihara 042-769-9237
Lungsod ng Yokosuka 046-822-4308
Lungsod ng Fujisawa 0466-50-8200
Lungsod ng Chigasaki / Bayan ng Samukawa 0467-55-5395

*Sa call center ng bawat lungsod, may pagkakataon na hindi matutugunan ang mga wikang nakalista sa pahinang ito.

Dayal na itinalaga para lamang sa bagong uring impeksyon ng coronavirus

電話 0570-056774

 1. Ang patnubay sa boses ay sa wikang Hapon, pindutin lamang ang bilang ng bagay ba nais ikonsulta.
 2. Makakonekta sa tauhang Hapon sa mga tanggapang (1) hanggang (4), kaya sabihin lamang ang nais na wika.
  *Ingles, Intsik, Koreyano, Portuges, Espanyol, Biyetnames, Thai, Ruso, Indonesian, Tagalog, Nepali, Pranses, Myanmar, Khmer, Sinhala
  (1) Sa mga taong may sintomas na gaya ng lagnat o kaya ay ubo at iba pa, sa mga taong nababalisa tungkol sa impeksyon, ang tungkol sa kalusugan/medikal, ang gabay sa mga institusyong medikal na maaaring manggamot, COCOA / mga bagay tungkol sa close contact Bukas araw-araw (24 na oras)
  (2)

  Tungkol sa programa ng sertipikasyon ng mga restawran na nagpapasuot ng face mask

  9:00 ~ 17:00 sa karaniwang araw
  (3) Mga bagay tungkol sa konsultasyon sa pamamahala
  (4) [Sistema ng Notipikasyon para sa Corona ng LINE] at iba pa

 

Mga katanungan tungkol sa mga medikal na pasilidad na matutuluyan

Medikal na pasilidad na matutuluyan upang magpagamot para sa mga pasyenteng positibo sa bagong uring impeksyon ng coronavirus, na walang sintomas o magaang ang sakit

電話 045-285-0636 9:00 ~ 17:00 sa karaniwang araw

Ang tatanggap ng tawag sa tanggapan ay isang tauhang Hapon kaya ipabatid lamang ang nais na wika.
*Ingles, Intsik, Koreyano, Portuges, Espanyol, Biyetnames, Thai, Ruso, Indonesian, Tagalog, Nepali, Pranses, Myanmar, Khmer, Sinhala