Tanggapan ng mga konsultasyon sa telepono (3 partidong pag-uusap sa pamamagitan ng isang tagapagsalin)(タガログ語)

掲載日:2020年12月15日

英語中国語(簡体字)中国語(繁体字)韓国語スペイン語ポルトガル語ベトナム語タイ語タガログ語カンボジア語やさしい日本語

Ang mga tauhan ng tanggapan ay Hapon, ngunit sa pamamagitan ng pagkonekta sa isang tagapagsalin sa telepono, tatlong partido ang maaaring makipag-usap sa pamamagitan ng tagapagsalin.

Sentro ng Pagpapareserba sa Medikal na Pagpapagamot para sa lagnat, atbp. Dayal na itinalaga para lamang sa bagong uring impeksyon ng coronavirus Mga katanungan tungkol sa mga medikal na pasilidad na matutuluyan

Tinutugunang wika

Ingles, Intsik, Koreyano, Portuges, Espanyol, Biyetnames, Thai, Ruso, Indonesian, Tagalog, Nepali, Pranses, Aleman, Italyano , Malay, Myanmar, Khmer, Mongolian, Sinhala

Sentro ng Pagpapareserba sa Medikal na Pagpapagamot para sa lagnat, atbp.

Kapag ang may lagnat o iba pang mga sintomas at hindi pakapagpatingin sa karaniwang pinupuntahang manggagamot, magpapareserba kami sa halip ng may sakit sa isang medikal na institusyong maaaring tumingin sa kanya.

電話 0570-048914 9:00 ~ 21:00(Bukas araw-araw)

 • Ang tatanggap ng tawag sa tanggapan ay isang tauhang Hapon kaya ipabatid lamang ang nais na wika.
  *Ingles, Intsik, Koreyano, Portuges, Espanyol, Biyetnames, Thai, Ruso, Indonesian, Tagalog, Nepali, Pranses, Aleman, Italyano , Malay, Myanmar, Khmer, Mongolian, Sinhala

Tinutugunang tao

Ang mga may sintomas na lagnat, ubo o namamagang lalamunan

Mga pangunahing bagay na itatanong ng sentro ng pagpapareserba

Sana maunawaan ninyo na kami ay magtatanong ng ilang mga personal na impormasyon upang magabayan kayo sa pinakaangkop na medikal na institusyong.

 • Pangalan (Kahit apelyido lamang)
 • Telepono (Ang matatawagan kapag natiyak na ang pag-reserba)
 • Edad (Upang mapasiyahan kung pediyatriko o pang-matandang pagamutan)
 • Kasalukuyang mga sintomas
 • Nais na petsa at oras na magpatingin
 • Lugar na nais magpatingin, ang pinakamalapit na istasyon

Ang [Sentro ng Konsultasyon para sa mga Bumalik sa Bansa at mga taong Nagkaroong ng Kaugnayan sa mga may Impeksyon] ng prefecture, na naging tanggapan ng mga konsulta para sa mga taong hinihinalang mayroong bagong uring impeksyon ng coronavirus, ay sinara na, ngunit ang isang bahagi ng tanggapan ng konsultang [Dayal para sa Bagong Uring Impeksyon ng Coronavirus] na kasabay na gumagana, ay babaguhin upang maging 24 na oras na sistema at magpatuloy pa rin na tumugon sa biglaang mga konsulta sa mga pista opisyal at sa gabi.

Kumpirmahin lamang!

Sa kasalukuyan, tumatanggap kami ng maraming mga tawag at mahirap makakonekta.

Upang magamit ng mga nangangailangang mga tao, tumawag lamang kapag may alinmang sintomas na lagnat, ubo o namamagang lalamunan at hindi pakapagpatingin sa karaniwang pinupuntahang manggagamot.

Gayundin, huwag gamitin kapag nakatanggap ng pabatid mula sa Health Center o sa app para sa mga nagkaroon ng kaugnayan sa mga may impeksyon na COCOA, na kayo ay taong may malapit na kaugnayan sa may impeksyon. Sundin lamang ang mga tagubilin ng Health Center.

Sana maunawaan ninyo na ang sentro ng reserbasyong ito ay hindi gumagawa ng mga pagpapareserba para sa PCR na pagsusuri.

 

Dayal na itinalaga para lamang sa bagong uring impeksyon ng coronavirus

電話 0570-056774

 1. Ang patnubay sa boses ay sa wikang Hapon, pindutin lamang ang bilang ng bagay ba nais ikonsulta.
 2. Makakonekta sa tauhang Hapon sa mga tanggapang (1) hanggang (4), kaya sabihin lamang ang nais na wika.
  *Ingles, Intsik, Koreyano, Portuges, Espanyol, Biyetnames, Thai, Ruso, Indonesian, Tagalog, Nepali, Pranses, Aleman, Italyano , Malay, Myanmar, Khmer, Mongolian, Sinhala
  (1) Ang mga nag-aalala tungkol sa impeksyon, mga bagay tungkol sa kalusugan at medikal, mga bagay tungkol sa COCOA at mga taong may malapit na kaugnayan sa may impeksyon, atbp Bukas araw-araw (24 na oras)
  (2)  [Tungkol sa alerto na mag-iingat ng Kanagawa], [Tungkol sa paunang konsulta para sa malakihang mga kaganapan] 9:00 ~ 17:00 sa karaniwang araw
  (3) Mga bagay tungkol sa konsultasyon sa pamamahala
  (4) [Sistema ng Notipikasyon para sa Corona ng LINE] at iba pa

 

Mga katanungan tungkol sa mga medikal na pasilidad na matutuluyan

Medikal na pasilidad na matutuluyan upang magpagamot para sa mga pasyenteng positibo sa bagong uring impeksyon ng coronavirus, na walang sintomas o magaang ang sakit

電話 045-285-0636 9:00 ~ 17:00 sa karaniwang araw

Ang tatanggap ng tawag sa tanggapan ay isang tauhang Hapon kaya ipabatid lamang ang nais na wika.
*Ingles, Intsik, Koreyano, Portuges, Espanyol, Biyetnames, Thai, Ruso, Indonesian, Tagalog, Nepali, Pranses, Aleman, Italyano , Malay, Myanmar, Khmer, Mongolian, Sinhala