Thông tin về Hakone -Owakudani (Tiếng Việt(ベトナム語))

掲載日:2017年2月21日

矢印日本語 矢印English 矢印中文(简体) 矢印中文(繁体) 矢印한글矢印Español 

 矢印Português 矢印Tagalog 矢印ภาษาไทย 矢印ラオス語 Lao矢印カンボジア語 Khmer

Khu vực được cảnh báo hiện tại

Hiện tại, khu vực hình Elip thuộc vùng miệng núi lửa giả định (bán kính từ 440 m đến 530 m) đang được qui định là khu vực cảnh báo.

Thế nhưng, về công viên giải trí Owakudani-enchi thì ngoại trừ đoạn đường đi bộ dã ngoại khu vực chung quanh Owakudani và đường nghiên cứu thiên nhiên, kể từ ngày 26 tháng 7năm 2016 (thứ Ba), trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mọi người đã có thể vào công viên giải trí Owakudani -enchi.

* Khu vực cảnh báo có nghĩa là khu vực do người đứng đầu của thành phố, thị trấn, thôn xã qui định dựa trên luật cơ bản về chính sách đối phó với thiên tai thảm họa, do đó việc cấm vào khu vực được qui định mang tính bắt buộc.

 

Việc cấm lưu thông tuyến đường tỉnh

Đang cấm lưu thông tuyến đường tỉnh số 734(Owakudani-Kowakudani) từ ngã ba Owakudani đến bãi đậu xe công viên Owakudani.

Kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2016 (thứ Ba), trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đã trở nên có thề thông hành.

Cũng có khi qui chế lưu thông thay đổi tùy theo tình trạng hoạt động của núi lửa.

 

Đường đi bộ dã ngoại

Phong tỏa khoảng 3 km đường từ Bogasawa ~ Komagatake ~ Owakudani ~ Ga Sounzan và ga Ubako

Phụ trách trang này là bộ phận phụ trách đời sống nhân dân tỉnh Kanagawa-Phòng quốc tế (Điện thoại: 045-210-3748).

神奈川県

このページの所管所属は 国際文化観光局 国際課 です。