ข้อมูลของฮาโกเน่(タイ語)

掲載日:2017年2月21日

矢印日本語 矢印English 矢印中文(简体) 矢印中文(繁体) 矢印한글 矢印Español

 矢印Português 矢印Tagalog 矢印tiếng Việt 矢印ラオス語 Lao矢印カンボジア語 Khmer

พื้นที่เขตเตือนภัยในปัจจุบัน

ปัจจุบัน พื้นที่รูปวงรีรอบปากปล่องภูเขาไฟ (รัศมีตั้งแต่ 440เมตรถึง 530เมตร)

ที่ได้ถูกประเมินไว้เท่านั้นที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่เขตเตือนภัย

แต่สวนโอวะคุดานิยกเว้นเส้นทางเดินเขาบริเวณโอวะคุดานิและเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะสามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2016 ในช่วงเวลา 9:00-17:00น. เท่านั้น

※พื้นที่เขตเตือนภัยคือพื้นที่ที่ทางสำนักงานเขตท้องถิ่นได้กำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากกฎหมายเบื้องต้นเพื่อรับมือภัยพิบัติ และมีผลบังคับกำหนดควบคุมการเข้าออกเขตพื้นที่นั้นๆได้

การปิดทางหลวงจังหวัด

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 734 (โอวะคุดานิโควะคุดานิ) ช่วงตั้งแต่สามแยกโอวะคุดานิจนถึงจุดพักจอดรถสวนโอวะคุดานิ ยังถูกปิดการสัญจรอยู่

และจะสามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2016เป็นต้นไป ในเวลา 9:00-17:00 น.  

อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปิดทางหลวง โดยขึ้นอยู่กับสภาพการคุกรุ่นของภูเขาไฟนับจากนี้

เส้นทางเดินเขา

เส้นทางระยะ 3 กม. ช่วงโบกาซาว่า-โคมากะทาเคะ-โอวะคุดานิ-โซอุนซันรวมทั้งสถานีอุบาโคะ

โฮมเพจหน้านี้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ แผนกดูแลการใช้ชีวิตของชาวเมือง ศูนย์ดูแลและคุ้มครองชาวเมือง

(045-210-3748)

神奈川県

このページの所管所属は 国際文化観光局 国際課 です。