Impormasyon tungkol sa Hakone at Owakudani (Tagalog(タガログ語))

掲載日:2017年2月21日

矢印日本語 矢印English 矢印中文(简体) 矢印中文(繁体) 矢印한글 矢印Español

 矢印Português 矢印ภาษาไทย矢印tiếng Viêt矢印ラオス語 Lao矢印カンボジア語 Khmer 

Ang kasalukuyang mga lugar na binibigyan ng babala

 Binawasan ang lugar na binibigyan ng babala sa paligid ng Owakudani.

Sa kasalukuyan, ang itinakdang mga lugar na binibigyan ng babala ay ang mga lugar sa paligid ng bunganga ng bulkan (mula 440m hanggang 530m paikot sa bunganga ng bulkan).

Ngunit, maliban sa hiking course sa paligid ng Owakudani at ang mga landas para sa pag-aaral ng kalikasan, ang Owakudani-enchi ay maaari nang puntahan mula alas-9 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon ng Hulyo 26, 2016 (Martes).

* Ang lugar na binibigyan ng babala ay mga lugar na itinakda ng pangulo ng bayan na mapanganib ayon sa batayang batas sa pagtugon sa mga sakuna, kaya kasama nito ay ang mahigpit na pagbabawal sa pagpunta sa mga lugar na ito.

Ang pagsara ng mga kalye ng prepektura

Ang kaye ng prepektura bilang 734 (Owakudani-Kowakudani) mula sa tatlong sangang kalye ng Owakudani hanggang sa paradahan ng Owakudani-enchi ay hindi pa rin maaaring daanan.

Ngunit maaari na itong daanan mula alas-9 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon ng Hulyo 26, 2016 (Martes). 

Tungkol sa mga regulasyong pantrapikong inilabas, maaaring mabago ito batay sa kalagayan ng aktibidad ng bulkan mula ngayon.

Hiking Course

Ang haba na mga 3km mula sa Bougasawa ~ Komagatake ~ Owakudani ~ Estasyon ng Sounzan at Estasyon ng Ubako

Ang pahinang ito ay pinamamahalaan ng International Division ng Community and Citizen’s Affairs Department ng Community Affairs Bureau (Kenmin-kyoku, Kurashi Kenmin-bu, Kokusai-ka) (045-210-3748).

神奈川県

このページの所管所属は 国際文化観光局 国際課 です。