ข้อมูลฮาโกเนะ โอวะคุดานิ(タイ語)

掲載日:2019年5月29日

 

สภาพที่มีการควบคุม

พื้นที่เขตเตือนภัยในบริวเณโอวะคุดานิ

ปัจจุบัน พื้นที่รูปวงรีรอบปากปล่องภูเขาไฟ (รัศมี 440 เมตรถึง 530 เมตร) มีการกาหนดให้เป็นพื้นที่เขตเตือนภัย ตั้งแต่ช่วงสามแยกโอวะคุดานิถึงลานจอดรถสวนโอวะคุดานิทางหลวงจังหวัดหมายเลขที่ 734 (โอวะคุดานิ โควาคุดานิ)

นับตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2016 (อังคาร)เป็นต้นมา สวนโอวะคุดานิที่เคยเปิดให้เข้าได้บางส่วนนั้น เมื่อเวลา 2 นาฬิกา 15 นาทีของวันที่ 19 พฤษภาคม 2019 ทางทบวงอุตุนิยมวิทยาได้ยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟระเบิดของภูเขาฮาโกเนะ เป็นระดับ 2 (การเตือนภัยบริเวณรอบปากปล่องภูเขาไฟ) ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ควบคุมห้ามเข้าตลอดวัน

หมายเหตุ พื้นที่เขตเตือนภัย ทางนายกเทศมนตรีอาเภอ ตาบล และผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้กาหนดโดยอิงกฎหมายพื้นฐานมาตรการรับมือภัยพิบัติ ซึ่งจะเข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมการเข้าไปยังพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว

タイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイ2

 

ฮาโกเนะโรปเวย์ / กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ

รถไฟทุกเส้นทางงดให้บริการเพราะมีการควบคุมการเข้าออก อันเนื่องมาจากการยกระดับเขตเตือนภัยภูเขาไฟระเบิด

มีการจัดรถบัสวิ่งแทนเพื่อใช้งานขนส่งสลับกัน (แต่ไม่ผ่านโอวะคุดานิ)

รายละเอียดอื่น ๆ กรุณาศึกษาจากโฮมเพจกระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ

ห้ามเข้าเส้นทางหลวง

ปัจจุบัน เส้นทางหลวงหมายเลข 734 (สายโอวะคุดานิ- โควาคุดานิ) ห้ามเข้าตั้งแต่ช่วงสามแยกโอวะคุดานิถึงลานจอดรถสวนโอวะคุดานิ

สาหรับการควบคุมการสัญจร นับจากนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้อีกขึ้นกับสภาพการปะทุของภูเขาไฟ

ห้ามใช้เส้นทางเดินเขา

สถานี โบงะซาวะ โคมะงะทาเคะ โอวะคุดานิ โซอุนซัง ระยะทางทั้งหมดยาว 3 กิโลเมตร

สภาพของโอวะคุดานิ

กล้องถ่ายภาพระยะไกลหุบเขาโอวะคุดานิ

มีการติดตั้งและเปิดกล้องถ่ายภาพระยะไกล เพื่อสังเกตสภาพควันไอในย่านหุบเขาโอวะคุดานิ

เพจของกล้องถ่ายภาพระยะไกลหุบเขาโอวะคุดานิ (ลิงก์ ยูทูบในช่องเมลของแผนกป้องกันภัยพิบัติ)