ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 文化交流・国際交流 > KANAGAWA International Fanclub (ภาษาไทย)

更新日:2020年8月7日

ここから本文です。

KANAGAWA International Fanclub (ภาษาไทย)

かながわ国際ファンクラブのトップページです。

かながわ国際ファンクラブとは?

KANAFAN STATION

お問い合わせ

アクセス

ยินดีต้อนรับสู่เว็บคานากาว่าโคคุไซแฟนคลับ
สามารถติดตามอัพเดทข่าวสารรายละเอียดจากเราได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

คานากาว่าโคคุไซแฟนคลับคืออะไร

คานากาว่าโคคุไซแฟนคลับคือศูนย์กลางการร่วมมือของกลุ่มนักเรียนต่างชาติและคนทีี่มีใจร่วมสนับสนุนนักเรียนต่างชาติภายในจังหวัดคานากาว่าทางแฟนคลับจะนาเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างสเน่ห์ของจังหวัดคานากาว่า รวมทั้งท่านยังสามารถใช้คลับเป็นที่แลกเปลี่ยนข่าวสารกับสมาชิกท่านอื่นๆ ภายในคลับอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดคานากาว่า เป็นที่น่าอยู่สาหรับชาวต่างชาติ

สมาชิกแฟนคลับคืออะไร

เพียงแค่ท่านรู้สึกว่า อยากทำอะไรสักอย่างเพื่อจังหวัดคานากาว่า หรือรักในจังหวัดคานากาว่า และท่านเป็นชาวต่างชาติในคานากาว่า เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถเป็นสมาชิกแฟนคลับกับเราได้คำแนะนำในการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ หรือการแนะนำนักเรียนต่างชาติ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น

〈อาศัยอยู่〉

  • เป็นนักเรียนชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในคานากาว่า
  • ปัจจุบันกำลังฝึกงานในจังคานากาว่า

〈ต่างประเทศ〉

  • เคยเป็นนักเรียนและพักอาศัยอยู่ในจังหวัดคานากาว่า
  • เคยฝึกงานในจังคานากาว่า

หรือเพียงท่านมีใจรักและผูกพันกับจังหวัดคานากาว่า
~ การเป็นสามาชิกจะไม่ทีค่าใช้จ่ายใดๆ ~

ลงทะเบียนสมาชิกที่นี่

สมาชิกเพื่อช่วยเหลือคืออะไร

ที่ความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนักเรียน ผู้ฝึกงานต่างชาติ และท่านเป็นกลุ่มองค์กรNPO กลุ่มองค์กรเอกชน โรงพยาบาล ศูนย์พักพิงกลุ่มบุคคลหรือส่วนบุคคล ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้ สมาชิกเพื่อช่วยเหลือจะคอยช่วยเหลือสมาชิกแฟนคลับ ซึ่งระหว่างปีจะมีงานอีเว้นต์ต่างๆ เช่น งานแลกเปลี่ยนความเห็น งานพบปะสังสรรค์ ให้ความช่วยเหลือในด้านสิ่งของจำเป็นเหลือใช้ รวมถึงการสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมป์

สมาชิกเพื่อช่วยเหลือ ลงทะเบียนทีีนี่

เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกแฟนคลับ หรือสมาชิกเพื่อช่วยเหลือแล้ว สมาชิกจะได้รับข่าวสารต่างๆ จากเรา เช่น

  • ข้อมูลในรูปแบบเมลล์แมกกาซีน ซึ่งเนื้อหาของข่าวสารจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในขังหวัดคานากาว่า คำแนะนำในการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ หรือการแนะนำนักเรียนต่างชาติ เป็นต้น
  • ในโฮมเพจของเราจะมีข้อมูลแนะนำวิธีการพักอาศัย ทำงาน แลกเปลี่ยนต่างๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหน่วยงานช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ หรือหน่วยงานแฟนคลับกับจังหวัดคานากาว่า

ข้อความจากท่านผู้ว่าคุโรอิว่า

การมาศึกษาที่จังหวัดคานากาว่า หรือการมาพักอาศัยที่จังหวัดของเรา ผมขอแนะนาให้ท่านลงทาเบียนเป็นแฟนคลับกับทางเขต ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่

ขอขอบคุณที่เข้าชมเว็บไซต์ แฟนคลับโคคุไซคานากาว่า

โดยปกติแล้วการทูตระหว่างประเทศนั้นจะต้องทาในระดับประเทศกับประเทศ แต่เนื้อหาที่แท้จริงแล้วกลับอยู่ที่การที่คนกับคนได้สื่อสารกันที่จิตใจมากกว่า ทุกท่านที่ได้มาใช้ชีวิตหรือพักอาศัย อยู่ในเขตคานากาว่า ขอให้ท่านได้ใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนทั้ง ความคิดและวัฒนธรรม นอกจากนั้น หากท่านมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้หยิบยื่น ให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้จะยิ่งนับเป็นโอกาสอันดี ที่ได้ตัวแทนของประเทศเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่น สิ่งนี้ท ี่ผ ม คิดว่ามัน คือ เนื้อ หาห ลัก ข อ ง การ ทูต อ ย่าง แท้จ ริง และขอให้ท่านๆ ทั้งหลายได้ใช้โอกาสที่อยู่อาศัยในเขตคานากาว่านี้ กระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลหรือตัวแทนทั้งจากภาคประชาชน บริษัท หรือ NPO กับเรา

เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ปีค.ศ. 2011 กระผม ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จังหวัดปีนัง ประเทศมาเลย์เซีย ในขณะที่ผมได้เป็นตัวแทนจากภาครัฐนาเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจของจังหวัดคานากาว่า ได้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาพูดคุยกับผมว่า เขาเองเคยได้มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและพานักอยู่ที่จ ังหวัดคานากาว่าและได้ประสบการณ์ที่ด ีมากและหลังจากเรียนจบ ได้กลับมายังประเทศ เริ่มดาเนินธุรกิจและที่ประสบความสาเร็จมาได้จนปัจจุบันนี้ ซึ่งถือว่าได้รับความสนับสนุนจากการที่ได้มาอยู่ที่จ ังหวัดคานากาว่า และเขายังได้กล่าวกับผมอีกว่าจะยินดีที่ขอทางานและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างปีนังกับคานากาว่า ประเทศมาเลย์เซียกับญี่ปุ่น อีกด้วย

ซื่งผมเองถือว่านี่เป็นตัวอย่างและเป็นสายสัมพันธ์ที่ย ิ่ง ใหญ่ การ เพิ่มแฟนคลับของจังหวัดคานากาว่า ยังเป็นโอกาสที่ส าคัญแก่ทั้งจังหวัดคานากาว่าและประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ดังนั้นผมขอใช้โอกาสนี้ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราจะได้มีโอกาสในการขยายแฟนคลับจังหวัดคานากาว่า ไปให้ครอบคลุมทั้งโลกใบนี้ ให้กับท่านๆ ที่มาศึกษา พำนักอาศัยกับจังหวัดของเรา โดยการเปิดเว็บไซต์ แฟนคลับโคคุไซคานากาว่า

ทั้งนี้เรายินดีที่จะมอบข้อมูลข่าวสาร การแนะนำ ความช่วยเหลือ ข้อมูลการท่องเที่ยว สิ่งที่น่าสนใจประจำจังหวัดคานากาว่า รวมทั้งข้อมูลจากทางคลับ และขอให้ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ระหว่างคลับ เพื่อให้เว็บไซต์ แฟนคลับโคคุไซคานากาว่า พัฒนาต่อเนื่องขึ้นไป

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は国際文化観光局 国際課です。