更新日:2023年6月23日

ここから本文です。

Nhà ở do tỉnh quản lý(ベトナム語)

県営住宅について掲載しています。

Nhà ở do tỉnh quản lý

Nhà ở do tỉnh quản lý là nhà ở được xây dựng dành cho những người có thu nhập thấp và gặp khó khăn về nhà ở. Tuyển chọn đăng ký định kỳ 2 lần/năm. Nếu trúng tuyển, bạn có thể vào ở. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên tuyển thêm người theo tiêu
chí người đến trước sẽ được thuê nhà.  Chúng tôi cũng luôn tuyển dụng để quyết định người thuê trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

【Thông tin liên hệ】

Ban quản lý thuê nhà, Văn phòng sửa chữa và nâng cấp nhà ở045-311-8105

Đội hỗ trợ thuê nhà, Hiệp hội Bảo tồn đất đai và công trình Kanagawa045-201-3673

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は国際文化観光局 国際課です。